Stacks Image 540995
Projekty a studie
            
BYTOVÝ DŮM MOTOL
Stacks Image 531437
Tento rezidenční projekt v Praze Motole vychází především z kontextu lokality. Umístění a orientace bytového domu o pěti nadzemních podlažích není v protikladu k sousednímu přírodnímu parku. Budova je osazena ve svažitém terénu. Urbanistická struktura lokality a odstupy mezi okolními budovami přitom podtrhují její parkový charakter. Byty v prvním nadzemním podlaží mají předzahrádky orientované na jih. V bytovém domě jsou navrženy různé typy bytů s flexibilními dispozicemi.